Interfederacia Konferenco  
Subtitolo
Chefpagho Konferenco Federacioj Dosieroj Kromajhoj
   
   
   

Emblemo UFE

 

francilia federacio

La Francilia Esperanto-Federacio kovras la administracian regionon Île-de-France (Francilio).

Ĝia franclingva titolo estas : Fédération Espéranto-Île-de-France.

Ĝi kontrakte membras en UFE.

Retejo : www.francilio.org

 

e s t r a r o

P. s-ro William Dumoulin
 
w_dumoulinyahoo.fr
 
VP. s-ino Armelle Piolat
 
 
VP. s-ino Sylviane Lafargue
8 bis avenue Anatole-France, 94600 Choisy-le-Roi
0148530552 – sylviane.lafarguesncf.fr
 
S. s-ro Jean-Louis Poullet
9 rue C.-Saint-Saëns, 95480 Pierrelaye
0134219984 – poullet.jltiscali.fr
VS. s-ro Albert Sanson
17 rue des Acacias, 91220 Bretigny-sur-Orge
0160843491 – asansonesperanto.org
 
K. s-ro Henry Lafargue
8 bis avenue Anatole-France, 94600 Choisy-le-Roi
0148530552 – sylviane.lafarguesncf.fr
R. s-ino Madeleine Crépatte
 
madeleine.crepattewanadoo.fr
 
VR. s-ro Mélaine Delnos
 
melaineesperanto-jeunes.org

P: prezidanto. VP: vicprezidanto. S: sekretario. VS: vicsekretario. K: kasisto. VK: vickasisto. R: reprezentanto ĉe la komitato de UFE. VR: vicreprezentanto ĉe la komitato de UFE.

 

n a t u r o   k a j   k o n s i s t o

La Francilia Esperanto-Federacio estas simpla asocio, t.e. unuiĝo de homoj. Ĝi kalkulas ĉ. 200 federacianojn ; ĉi tiuj estas franciliaj membroj de UFE, aŭtomate membrigitaj al la federacio.

La federacion administras :

  • federacia komitato, el 15 membroj, trione renovigita de la Ĝenerala Asembleo ĉiun jaron
  • estraro, balotita de la ĵus renovigita federacia komitato

La venonta federacia jarkunveno okazos sabaton la 1an de Marto 2008 en Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).

 

k o m u n i k i l o j

La Francilia Esperanto-Federacio eldonas dulingvan bultenon je ĉiu dua monato, t.n. Flash Espéranto Ile-de-France. Ĝia ĉefredaktoro estas f-ino Armelle Piolat.

La ricevanto, al kiu la ceteraj federacioj sendu siajn revuojn por la Francilia Federacio, estas :
Fédération Espéranto-Île-de-France, 4 bis rue de la Cerisaie, 75004 Paris.

La Francilia Federacio havas dulingvan retejon : www.francilio.org.

 

j a r r a p o r t o j

      PDF
2006
PDF
2005

PDF
2004
PDF
2003
PDF
2002
PDF
2001
PDF
2000

 

Lasta ĝisdatigo : JAN. 2008

  INTERFEDERACIA KONFERENCO        HTTP://FEDERACIOJ.ONLINE.FR        2007–2008        RETEJA MAPO        KOLOFONO Supren