Interfederacia Konferenco  
Subtitolo
Chefpagho Konferenco Federacioj Dosieroj Kromajhoj
   
   
   

Emblemo UFE

 

sudopirinea federacio

La Sudopirinea Esperanto-Federacio kovras la administracian regionon Midi-Pyrénées (Sudo-Pirineoj).

Ĝia franclingva titolo estas : Fédération Espéranto-Midi-Pyrénées.

Ĝi kontrakte membras en UFE.

 

e s t r a r o

P. s-ino Jeanne-Marie Cash
1 place des Avions, 31400 Toulouse
0561255577 – rcashfree.fr
 
VP. s-ro André Andrieu
Côte de Carême, 12260 Villeneuve-d'Aveyron
aandrieuwanadoo.fr
S. f-ino Samia Harir
 
samhariryahoo.fr
 
K. s-ino Jeanne-Marie Cash
vd. ĉi-antaŭe
 
R. f-ino Samia Harir
 vd. ĉi-antaŭe
 
 
VR.
 
 

P: prezidanto. VP: vicprezidanto. S: sekretario. VS: vicsekretario. K: kasisto. VK: vickasisto. R: reprezentanto ĉe la komitato de UFE. VR: vicreprezentanto ĉe la komitato de UFE.

 

n a t u r o   k a j   k o n s i s t o

La Sudopirinea Esperanto-Federacio estas simpla asocio, t.e. unuiĝo de homoj. Ĝi kalkulas ĉ. 100 federacianojn.

La federacion administras Komitato, trione renovigita de la Ĝenerala Asembleo ĉiun jaron.

La venonta federacia jarkunveno okazos sabaton la 15an de Decembro 2007 en la urbo Toulouse (Haute-Garonne) kadre de Zamenhof-festo.

 

k o m u n i k i l o j

La Sudopirinea Esperanto-Federacio eldonas bultenon, t.n. Cirkulero de Midi-Pyrénées. Ĝia ĉefredaktoro estas s-ino Jeanne-Marie Cash.

La ricevanto, al kiu la ceteraj federacioj sendu siajn revuojn por la Sudopirinea Federacio, estas : Esperanto-Kultur-Centro, 1 place des Avions, 31400 Toulouse.

 

j a r r a p o r t o j

      PDF
2005–2006
PDF
2004–2005

PDF
2003–2004
PDF
2002–2003
PDF
2001–2002
PDF
2000–2001
PDF
1999–2000

 

Lasta ĝisdatigo : JUN. 2007

  INTERFEDERACIA KONFERENCO        HTTP://FEDERACIOJ.ONLINE.FR        2007–2008        RETEJA MAPO        KOLOFONO Supren