Interfederacia Konferenco  
Subtitolo
Chefpagho Konferenco Federacioj Dosieroj Kromajhoj
   
   
   

Emblemo UFE

 

langvedoko-rusiljona federacio

La Langvedoko-Rusiljona Esperanto-Federacio kovras la administracian regionon Languedoc-Roussilon (Langvedoko-Rusiljono).

Ĝia franclingva titolo estas : Fédération Espéranto-Languedoc-Roussillon.

Ĝi kontrakte membras en UFE.

 

e s t r a r o

P. s-ro Jean-François Passarella
10 impasse de l'École-Jules-Ferry, 34290 Servian
0467391630 – jf.passarellafree.fr
 
VP. s-ino Véronique Bichon
2 rue du Berry, 34500 Béziers
0434330503 – verobichonifrance.com
S. s-ino Josée Boccadifuoco
219 rue Louis-Pergaud-35, 34080 Montpellier
0467754278 – joboccavoila.fr
 
K. s-ino Maria Perez y Sanz
13 bis rue Haute, 30310 Vergèze
0466733484 – maria.perezwanadoo.fr
G. s-ro Jean Hénin
Beauregard, route de Montcayroux, 48500 La Canourgue
0466328636 – jean.heninwanadoo.fr
   
R. s-ro Jean-François Passarella
vd. ĉi-antaŭe
 
 
VR. s-ino Véronique Bichon
vd. ĉi-antaŭe
 

P: prezidanto. VP: vicprezidanto. S: sekretario. VS: vicsekretario. K: kasisto. VK: vickasisto. G: ĉefredaktoro de la federacia gazeto. R: reprezentanto ĉe la komitato de UFE. VR: vicreprezentanto ĉe la komitato de UFE.

 

n a t u r o   k a j   k o n s i s t o

La Langvedoko-Rusiljnoa Esperanto-Federacio estas simpla asocio, t.e. unuiĝo de homoj. Ĝi enkalkulas ĉ. 100 federacianojn.

La federacion administras Komitato, trione renovigita de la Ĝenerala Asembleo ĉiun jaron.

La venonta federacia jarkunveno okazos sabaton la 17an de Majo 2008 2008 en la urbo Nîmes (Gard). Laŭstatute okazas po du jarkunvenoj en jaro, printempe kaj aŭtune.

 

k o m u n i k i l o j

La Langvedoko-Rusiljona Esperanto-Federacio eldonas trimonatan, dulingvan bultenon, t.n. Sudfrancia Stelo. Ĝia ĉefredaktoro estas s-ro Jean Hénin.

La ricevanto, al kiu la ceteraj federacioj sendu siajn revuojn por la Langvedoko-Rusiljona Federacio, estas : s-ro Jean-François Passarella, prezidanto (vd. la adreson ĉi-supre).

 

j a r r a p o r t o j

      PDF
2005–2006
PDF
2004–2005

 

Lasta ĝisdatigo : DEC. 2007

  INTERFEDERACIA KONFERENCO        HTTP://FEDERACIOJ.ONLINE.FR        2007–2008        RETEJA MAPO        KOLOFONO Supren